Регистрация на разширена гаранция

Може да регистрирате продукти, само след като се създаде лична сметка.

Личната Ви сметка може да се ползва за всички бъдещи регистрации. Сметката ще даде възможност да се изложат регистрираните инструменти, да се свалят и принтират регистрационните сертификати. Също ще може да управлявате личните си данни. Ако забравите паролата си, може да поискате нова.

За да продължите, моля попълнете формуляра за регистрация на сметка.

За вписване в системата, използвайте своя мейл.

Паролата изберете сами.

След като изпратите формуляра за регистрация на сметка, ще получите веднага мейл, за да приключите регистрацията и активирате своята сметка.Ако се нуждаете от помощ, в случай че липсва мейл, моля кликнете тук.

На тази страница, може да извлечете цялата полза от регистрирането на своя продукт.

Ако отговаря на изискванията, регистрацията удължава гаранционния период на инструмента до още 3 години. За да се квалифицира за това удължение, продуктът (продуктите) трябва да се регистрира (т) до 30 дни след покупка.

По мейл ще получите сертификат за всеки продукт, който регистрирате за удължена гаранция. При нужда от поправка, включена към гаранцията, одобреният център за ремонт ще изисква продукта заедно със сертификата за удължена гаранция и доказателството за покупка.

Продуктите може да се регистрират само след създаването на лична сметка.

Преди да започнете процеса на регистрация, моля уверете се, че имате следното пред себе си. Моля обърнете внимание: Ако сте закупили комплект с много инструменти, всеки инструмент в комплекта трябва да бъде регистриран отделно.

  • Доказателство за покупка (Касова бележка или фактура)
  • Таблото с характеристики, прикрепено към продукта, съдържа информация, необходима при процеса на регистрация.

Препоръчва се да свържете електронно Вашата касова бележка (доказателство за покупка) с регистрацията. Това би поддържало безхартийна обработка и би подсигурило постоянна наличност на Вашето доказателство за покупка.