GARANTIITINGIMUSED


Lisaks uue toote ostmisest tulenevatele seadusjärgsetele õigustele kehtib kõikidele MILWAUKEE® kaubamärgiga elektritööriistadele, aiatööriistadele ja akudele tootja vabatahtlik garantii, nagu on märgitud allpool. MILWAUKEE® garantii(d) kehtivad ainult ostja(te)le, kes ostavad tooteid lõppkasutajatena ("ostja"). Jaemüüjatele või rendiettevõtetele on sõnaselgelt mis tahes MILWAUKEE® garantii(d) välistatud. 

Selle vabatahtliku garantii kasutamine ei piira ostja seadusest tulenevaid õigusi defektide korral. 

1. Tavaline garantiiperiood on 1 aasta ("standardgarantii") ja see algab toote ostmise kuupäevast. See kuupäev peab olema dokumenteeritud arve või muu ostutõendiga, et garantii kehtiks ja oleks täidetav. See garantii kehtib ainult uutele toodetele.

2. Teatud riikides on lõppkasutajatel võimalus pikendada nõuetele vastava(te) elektritööriista(de), aiatööriista(de) või aku(de) standardgarantiid pärast standardgarantii perioodi, registreerudes veebisaidil https://ee.milwaukeetool.eu/. Toodete õigus pikendatud garantiile on märgitud pakendil, veebilehel https://warranty.milwaukeetool.eu ja/või toote vastavas dokumentatsioonis.:

  a. MILWAUKEE® nõuetele vastavate tööriistade standardgarantii perioodi saab pikendada 1 aastalt maksimaalselt 3 aastani (1+2). Välja arvatud MX FUEL™ tööriist(ad), mille garantiid saab pikendada 1 aastalt maksimaalselt 2 aastani (1+1).
  b. MILWAUKEE® REDLITHIUM™ akude, sealhulgas MX FUEL™ akude standardgarantii perioodi saab pikendada maksimaalselt 2 aastani (1+1).
Kõik garantiipikendused peavad äsja ostetud toodetele olema veebis registreeritud 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Pikendatud garantii kehtib MILWAUKEE® elektritööriistadele ja REDLITHIUM™ akudele ainult siis, kui need on ostetud MILWAUKEE® volitatud edasimüüja kaudu, nagu on kirjeldatud veebisaidil https://ee.milwaukeetool.eu/support/store-locator/ .

Tootele saab registreerida pikendatud garantii, kui see on märgitud veebipõhisel registreerimisvormil, kus see valik kehtib. Kõiki lõppkasutaja isikuandmeid töödeldakse vastavalt privaatsusteavitusele, mille leiate siit https://ee.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy/. Laiendatud garantii tõestuseks on e-posti teel välja saadetud registreerimist kinnitav kviitung ja originaalarve, millel on märgitud ostukuupäev. 

3. Kõik MILWAUKEE® garantiid piirduvad defektse toote parandamise ja/või asendamisega tingimusel, et tootmis- või materjaliviga oli ostukuupäeval olemas.

Rohkem kulusid ega kahjusid ei saa nõuda. Lisaks ei kehti garantii(d):

 • jaemüügi või rendi eesmärgil
 • toote kahjustused, mis on põhjustatud ebaõigest hooldusest
 • mis tahes toode, mida on muudetud või modifitseeritud
 • mis tahes toode, mille algsed identifitseerimismärgised (kaubamärk, seerianumber) on rikutud, muudetud või eemaldatud
 • kahju, mis on põhjustatud kasutusjuhendi eiramisest
 • kõik mitte-CE/UKCA tooted
 • mis tahes toodet, mida on üritanud parandada kvalifitseerimata spetsialist või ilma meie eelneva loata
 • mis tahes toode, mis on ühendatud vale toiteallikaga (amprid, pinge, sagedus)
 • välismõjude (vesi, keemilised, füüsikalised, põrutused) või võõrkehade põhjustatud kahjustused
 • osade normaalne kulumine
 • ebaõige kasutamine, tööriista ülekoormamine
 • heakskiitmata tarvikute või osade kasutamine
 • tööriistaga kaasas olevad või eraldi ostetud elektritööriistade tarvikutele. See välistab sealhulgas, kuid mitte ainult, kruvikeeraja otsikud, puuriterad, abrasiivsed kettad, liivapaber ja terad, külgjuhik, komponendid (osad ja tarvikud), mis võivad loomulikult kuluda, sealhulgas,kuid mitte ainult, hooldus- ja hoolduskomplektid,söeharjad, laagrid, padrun, SDS-puuritera kinnitus, toitejuhe, abikäepide, transpordikott, lihvplaat,tolmukott, tolmu väljalasketoru, vildist seibid, löökvõtme tihvtid ja vedrud jne.

 • 4. Garantii teenindamiseks tuleb toode saata või esitada MILWAUKEE® volitatud teeninduskeskuse(te)sse, mis on loetletud veebisaidil https://ee.milwaukeetool.eu/header/service/find-a-service-center/. Mõnes riigis kohustuvad teatud MILWAUKEE® volitatud edasimüüjad saatma toote MILWAUKEE® teeninduskeskuse(te)sse. 

  Ostjal on võimalik garantiiteenindust taotleda
   a. võtta ühendust jaemüüjaga, kus ost sooritati; 
   b. võtta ühendust volitatud MILWAUKEE® edasimüüjaga, kui see on olemas, nagu on loetletud veebisaidil https://ee.milwaukeetool.eu/support/store-locator/; or
   c. registreerides E- teeninduse platvormil https://eservice.milwaukeetool.eu .

  Toote MILWAUKEE® teeninduskeskusesse saatmisel peab toode olema turvaliselt pakendatud (vaadake ohutusjuhiseid veebilehel https://ee.milwaukeetool.eu/service/ ilma ohtliku sisuta, tähistatud saatja aadressiga ja koos vea lühikirjeldusega. Soovitame kasutada e-teenust, mis juhib teid kiireks teeninduseks sammhaaval läbi kogu vajaliku teabe https://eservice.milwaukeetool.eu/.

  5. Garantiiteenindust osutatakse nii, et toodete defektsed osad parandatakse või asendatakse mittedefektsete osadega meie äranägemise järgi. Kui keeldume defekti kõrvaldamast või kui meie äranägemisel parandusmeede ebaõnnestus, tarnitakse samaväärne asendus. Vahetatud toode(ted) või osa(d) muutuvad meie omandiks. Kõik ülaltoodud garantii(de) alusel tehtavad parandus-/asendamine on tasuta. See ei tähenda garantiiaja pikenemist ega uut algust. Mõnes riigis peab saatja tasuma kohaletoimetamise või postikulu. Garantiiperiood, sealhulgas nende garantiitingimustes kirjeldatud pikendatud garantiiaeg asendatud varuosadele, lõpeb kogu toote standard võipikendatud perioodi aegumisel. 

  6. MILWAUKEE® garantii(d) annab Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Str.10, 71364 Winnenden, Saksamaa, ainult algsele ostjale ja see ei tohi olla üleantud ega loovutatud.

  7. MILWAUKEE® garantii(d) kehtivad Euroopa Majanduspiirkonnas (EEA), Šveitsis ja Ühendkuningriigis. Väljaspool neid piirkondi võtke ühendust jaemüüjaga, kust ostsite, et teada saada, kas kehtib muu garantii. Neid tingimusi reguleerivad Saksamaa seadused, välja arvatud ÜRO rahvusvaheliste kaupade müügilepingute konventsiooni (CISG) reeglid.