GARANTIITINGIMUSED

Lisaks ostust tulenevatele kõigile seaduslikele õigustele antakse sellele tootele allpool kirjeldatud garantii.

1. Garantiiaeg on 12 kuud, mis algab toote ostmise kuupäeval. Ostukuupäev peab olema tõendatud dokumendiga, milleks võib olla arve või mõni muu ostu tõendav dokument.

2. MILWAUKEE® tööriistade garantiid saab pikendada ühelt aastalt maksimaalselt kolme aastani (1 + 2), kasutades registreerimisvõimalust veebisaidil www.milwaukeetool.eu. Erandiks on süsteemi MX FUEL™ tööriistad, mille garantiid saab pikendada ühelt aastalt maksimaalselt kahe aastani (1 + 1). Kõigil MILWAUKEE® REDLITHIUM™-i akudel, sealhulgas MX FUEL™-i akudel, on standardne üheaastane garantii, mida saab pikendada maksimaalselt kahe aastani (1 + 1). Garantii pikendamist ei saa kasutada rentimisel, mille korral kehtib tööriistadele, akudele ja laadijale üheaastane garantii. Kõik garantiipikendused tuleb registreerida veebis 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Pikendatud garantii saamiseks võib lõppkasutaja registreeruda oma elukohariigis, kui vastavat riiki on võimalik valida veebis täidetaval registreerimisvormil. Lisaks peavad lõppkasutajad nõustuma veebis sisestatud isikuandmete säilitamise ja vastavate tingimustega. Pikendatud garantii tõenditeks on e-kirjaga saadetav registreeringu kinnitus ja ostukuupäevaga arve originaal. See garantii ei muuda teie õigusaktidest tulenevaid õigusi.

3. Garantii kehtib garantiiaja jooksul kõigile toote ostukuupäeval esinenud puudustele, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest. Garantii on piiratud toote remondi ja/või asendamisega ning selles ei sisaldu muud kohustused, sealhulgas juhuslike või tulenevate kahjude hüvitamine. Garantii ei kehti, kui toodet on valesti või kasutusjuhendis ettenähtust erineval viisil kasutatud või seda on valesti ühendatud. Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

 • toode on saanud valest hooldusest tulenevalt kahjustada;
 • toodet on muudetud või modifitseeritud;
 • toote originaalmärgistust (kaubamärk, seerianumber) on rikutud, muudetud või see on eemaldatud;
 • toote kahjustuse põhjuseks on kasutusjuhendi nõuete eiramine;
 • tootel ei ole CE-märgist;
 • toodet on püüdnud parandada vastavate oskusteta isik või seda on püütud parandada ilma ettevõtte Techtronic Industries eelneva loata;
 • toodet on ühendatud vale toiteallikaga (amprid, pinge, sagedus);
 • kahjustuse põhjuseks on välised mõjurid (vesi, keemiline või füüsikaline mõjur, põrutus) või võõrkehad;
 • toote osad on tavapäraselt kulunud;
 • toodet on kasutatud valesti ja üle koormatud;
 • kasutatud on tarvikuid või osi, mille sobivust ei ole heaks kiidetud;
 • elektritööriistaga kaasas olevad või eraldi ostetavad tarvikud. Erandite hulka kuuluvad muu hulgas kruvikeerajaotsakud, puuriotsakud, abrasiivkettad, liivapaber, terad ja külgjuhik;
 • tavapäraselt kuluvad komponendid (osad ja tarvikud), muu hulgas teenindus- ja hoolduskomplektid, süsiharjad, laagrid, padrun, SDS-puuriotsaku kinnitus või pesa, toitekaabel, lisakäepide, transpordikohver, lihvtald, tolmukott, tolmu väljalasketoru, viltseibid, mutrikeeraja tihvtid ja vedrud jms.
4. Toode tuleb hooldamiseks saata või viia MILWAUKEE® volitatud hoolduskeskusesse, mille aadressi võib leida alltoodud riigipõhisest hoolduskeskuste loetelust. Mõnes riigis saadab toote MILWAUKEE® hoolduskeskusesse kohalik MILWAUKEE® edasimüüja. Kui toode saadetakse MILWAUKEE® hoolduskeskusesse, tuleb see ohutult pakkida, jälgides et pakis ei oleks ohtlikke materjale, sellele tuleb märkida saatja aadress ja lisada vea lühikirjeldus.

5. Garantiijärgne remont/asendamine on tasuta. See ei tähenda garantiiaja pikenemist ega uuesti algamist. Asendatud osadest või tööriistadest saab meie omand. Mõnes riigis peab saatja tasuma posti- või veokulud.

6. Garantii kehtib Euroopa Ühenduses, Šveitsis, Islandil, Norras, Liechtensteinis, Türgis, Ühendkuningriigis ja Venemaal. Muude riikide puhul palume võtta ühendust volitatud edasimüüjaga, et selgitada, kas kehtib mõni muu garantii.