GARANTIITINGIMUSED

Lisaks ostust tulenevatele kõigile seaduslikele õigustele antakse sellele tootele allpool kirjeldatud garantii.

1. Garantiiaeg on 12 kuud, mis algab toote ostmise kuupäeval. Ostukuupäev peab olema tõendatud dokumendiga, milleks võib olla arve või mõni muu ostu tõendav dokument.

2. Garantiiaega on võimalik eelmainitud perioodist veelgi pikendada, kasutades selleks registreerimist veebilehelwww.milwaukeetool.eu Lõppkasutaja peab registreerima oma äsja ostetud tööriistad internetis 30 päeva jooksul alates ostukuupäevast. M18 naelapüssid (M18 CN180GS & M18 CN160GA) ei käi pikendatava garantii alla. Pikendatud garantii saamiseks võib lõppkasutaja registreeruda oma elukohariigis, kui vastavat riiki on võimalik valida veebis täidetaval registreerimisvormil. Lisaks peavad lõppkasutajad nõustuma oma veebis sisestatud isikuandmete säilitamise ja vastavate tingimustega. Pikendatud garantii tõenditeks on e-kirjaga saadetav registreeringu kinnitus ja ostukuupäevaga arve originaal. See garantii ei muuda teie õigusaktidest tulenevaid õigusi.

3. Garantii kehtib garantiiaja jooksul kõigile toote ostukuupäeval esinenud puudustele, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest. Garantii on piiratud toote remondi ja/või asendamisega ning selles ei sisaldu muid kohustusi, muuhulgas ka juhuslike või tulenevate kahjude hüvitamist. Garantii ei kehti, kui toodet on valesti või kasutusjuhendis ettenähtust muul viisil kasutatud või seda on valesti ühendatud. Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

 • toode on saanud tulenevalt valest hooldusest kahjustada
 • toodet on muudetud või modifitseeritud;
 • toote originaalmärgistust (kaubamärk, seerianumber) on rikutud, muudetud või see on eemaldatud;
 • toote kahjustuse põhjuseks on kasutusjuhendi nõuete eiramine;
 • tootel ei ole CE-märgist;
 • toodet on püüdnud parandada vastavate oskusteta isik või seda on püütud parandada ilma Techtronic Industriesi eelneva loata;
 • toodet on ühendatud vale toiteallikaga (amprid, pinge, sagedus);
 • kahjustuse põhjuseks on välised mõjurid (vesi, keemiline, füüsikaline, põrutus) või võõrkehad;
 • toote osad on tavapäraselt kulunud;
 • toodet on kasutatud valesti ja üle koormatud;
 • asutatud on tarvikuid või osi, mille sobivust ei ole heaks kiidetud;
 • elektritööriistaga kaasas olevad või eraldi ostetavad tarvikud. Selliste erandite hulka kuuluvad muu hulgas, kuid mitte ainult, kruvikeeraja otsakud, puuri otsakud, abrasiivkettad, liivapaber, terad, külgjuhik;
 • tavapäraselt kuluvad komponendid (osad ja tarvikud), muu hulgas, kuid mitte ainult, teenindus- ja hoolduskomplektid, süsiharjad, laagrid, padrun, SDS-puuri otsaku kinnitus või pesa, toitekaabel, lisakäepide, transpordikohver, lihvtald, tolmukott, tolmu väljalasketoru, viltseibid, mutrikeeraja tihvtid ja vedrud jms.
4. Toode tuleb hooldamiseks saata või viia Milwaukee volitatud hoolduskeskusesse, mille aardress on iga riigi kohta leitav järgnevast hoolduskeskuste loetelust. Mõnes riigis saadab kohalik Milwaukee edasimüüja toote Milwaukee hoolduskeskusesse. Kui toode saadetakse Milwaukee hoolduskeskusesse, tuleb see ohutult pakkida nii, et pakis ei oleks ohtlikke materjale, sellele tuleb märkida saatja aadress ja lisada vea lühikirjeldus.

5. Garantiijärgne remont/asendamine on tasuta. See ei tähenda garantiiaja pikendamist ega uuesti algamist. Asendatud osad või tööriistad saavad meie omandiks. Mõnes riigis peab saatja tasuma posti- või veokulud.

6. Garantii kehtib Euroopa Ühenduses, Šveitsis, Islandil, Norras, Liechtensteinis, Türgis ja Venemaal. Kui olete mujalt kui nimetatud riikidest, võtke palun ühendust edasimüüjaga, et selgitada, kas teile kehtib mõni muu garantii.