ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ

Εκτός από τυχόν εκ του νόμου δικαιώματα που απορρέουν από την αγορά, αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση όπως αναφέρεται παρακάτω.

1. Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Αυτή η ημερομηνία πρέπει να τεκμηριωθεί με τιμολόγιο ή άλλη απόδειξη αγοράς.

2. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης της περιόδου εγγύησης κατά την περίοδο που περιγράφεται παραπάνω χρησιμοποιώντας την εγγραφή στην ιστοσελίδα www.milwaukeetool.eu . Ο τελικός χρήστης πρέπει να καταχωρίσει τα πρόσφατα αποκτηθέντα εργαλεία στο διαδίκτυο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Ο τελικός χρήστης μπορεί να εγγραφεί για την επέκταση της εγγύησης στη χώρα διαμονής του, εάν είναι καταχωρισμένος στο ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής όπου ισχύει αυτή η επιλογή. Επιπλέον, οι τελικοί χρήστες πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για την αποθήκευση των δεδομένων που απαιτείται να εισέλθουν στο διαδίκτυο και πρέπει να αποδεχθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις. Η απόδειξη επιβεβαίωσης εγγραφής, η οποία αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και το πρωτότυπο τιμολόγιο που δείχνει την ημερομηνία αγοράς θα χρησιμεύσει ως απόδειξη της εκτεταμένης εγγύησης. Τα νόμιμα δικαιώματά σας παραμένουν ανεπηρέαστα.

3. Η εγγύηση καλύπτει όλα τα ελαττώματα του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της κατασκευής ή του υλικού κατά την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση περιορίζεται στην επισκευή ή / και την αντικατάσταση και δεν περιλαμβάνει άλλες υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών. Η εγγύηση δεν είναι έγκυρη αν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί κατά λάθος, χρησιμοποιείται αντίθετα από το εγχειρίδιο οδηγιών ή είναι εσφαλμένα συνδεδεμένο. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για:

 • οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν οφείλεται σε ακατάλληλη συντήρηση
 • οποιοδήποτε προϊόν έχει τροποποιηθεί ή τροποποιηθεί
 • η αρχική αναγνώριση (εμπορικό σήμα, αύξων αριθμός) έχουν υποστεί ζημιά, αλλοιωθεί ή αφαιρεθεί
 • οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε από μη τήρηση του εγχειριδίου οδηγιών
 • οποιοδήποτε προϊόν που έχει επιχειρηθεί να επιδιορθωθεί από μη εξειδικευμένο επαγγελματία ή χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Techtronic Industries
 • οποιοδήποτε προϊόν συνδέεται με ακατάλληλο τροφοδοτικό (ενισχυτές, τάση, συχνότητα)
 • τυχόν ζημιές που προκαλούνται από εξωτερικές επιδράσεις (νερό, χημικά, σωματικά, κραδασμοί) ή ξένες ουσίες
 • κανονική φθορά των ανταλλακτικών
 • ακατάλληλη χρήση, υπερφόρτωση του εργαλείου
 • χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων ή εξαρτημάτων
 • Αξεσουάρ ηλεκτρικών εργαλείων που παρέχονται μαζί με το εργαλείο ή που αγοράζονται ξεχωριστά. Τέτοιες εξαιρέσεις περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, κοχλιωτούς κοχλίες, τρυπάνια, δίσκους λείανσης, χαρτί άμμου και πτερύγια, πλευρικό οδηγό
 • Εξαρτήματα (εξαρτήματα και εξαρτήματα) που υπόκεινται σε φυσική φθορά, Συστήματα συντήρησης, βούρτσες άνθρακα, έδρανα, τσοκ, τρυπάνι ή υποδοχή SDS, καλώδιο τροφοδοσίας, βοηθητική λαβή, θήκη μεταφοράς, πλάκα λείανσης, σάκκος σκόνης, σωλήνας εξάτμισης σκόνης, πλίνθους Felt,
4. Για την επισκευή, το προϊόν πρέπει να αποσταλεί ή να παρουσιαστεί σε εξουσιοδοτημένο πρατήριο καυσίμων της Milwaukee που αναγράφεται για κάθε χώρα στον ακόλουθο κατάλογο διευθύνσεων σταθμών εξυπηρέτησης. Σε ορισμένες χώρες ο τοπικός αντιπρόσωπός σας Milwaukee αναλαμβάνει να στείλει το προϊόν στον οργανισμό εξυπηρέτησης της Milwaukee. Κατά την αποστολή ενός προϊόντος σε πρατήριο καυσίμων Milwaukee, το προϊόν θα πρέπει να συσκευάζεται με ασφάλεια χωρίς επικίνδυνα περιεχόμενα, με τη διεύθυνση του αποστολέα και συνοδευόμενη από μια σύντομη περιγραφή του σφάλματος.

5.Μια επισκευή / αντικατάσταση βάσει αυτής της εγγύησης είναι δωρεάν. Δεν αποτελεί παράταση ή νέα έναρξη της περιόδου εγγύησης. Ανταλλακτικά μέρη ή εργαλεία γίνονται ιδιοκτησία μας. Σε ορισμένες χώρες οι χρεώσεις αποστολής ή τα ταχυδρομικά τέλη θα πρέπει να καταβάλλονται από τον αποστολέα.


6. Αυτή η εγγύηση ισχύει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ελβετία, την Ισλανδία, τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, την Τουρκία και τη Ρωσία. Εκτός αυτών των περιοχών, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας για να διαπιστώσετε αν ισχύει άλλη εγγύηση.