GARANCIÁLIS FELTÉTELEK


Az új termék vásárlásából eredő, jogszabályok által biztosított jogokon túlmenően minden MILWAUKEE márkájú elektromos szerszámra, kültéri szerszámra és akkumulátorra a gyártó által nyújtott önkéntes jótállás (”Jótállás”) vonatkozik az alábbiakban meghatározottak szerint. A MILWAUKEE Jótállás csak azokra a vásárlókra vonatkozik, akik a termékeket végfelhasználóként vásárolják meg ("Vevő"). A kiskereskedők vagy bérbeadó cégek kifejezetten ki vannak zárva a MILWAUKEE Jótállásból.

Ezen önkéntes jótállás igénybevétele nem korlátozza a Vevő jogszabály által biztosított jogait hibás teljesítés esetén.

1. Az általános jótállás időtartama 1 év ("Általános Jótállás"), amelynek kezdő időpontja a termék megvásárlásának napja. Ezt az időpontot számlával vagy más vásárlást igazoló dokumentummal kell igazolni ahhoz, hogy a jótállás érvényes és érvényesíthető legyen. A jótállás csak új termékekre vonatkozik.

2. Bizonyos országokban a végfelhasználóknak lehetőségük van arra, hogy a https://www.milwaukeetool.eu/ weboldalon történő regisztrációval meghosszabbítsák az Általános Jótállás időtartamát meghatározott elektromos szerszámokra, kültéri szerszámokra vagy akkumulátorokra. A csomagoláson, a https://warranty.milwaukeetool.eu weboldalon és/vagy a vonatkozó termékdokumentációban vannak feltüntetve azon termékek, amelyeknél a meghosszabbított jótállás igénybe vehető:

  a. A meghatározott MILWAUKEE szerszámok Általános Jótállásának ideje 1 évről legfeljebb 3 évre (1+2) hosszabbítható meg. Az MX FUEL™ szerszámok kivételt képeznek, ezek esetében a jótállás 1 évről legfeljebb 2 évre (1+1) hosszabbítható meg.
  b. A meghatározott MILWAUKEE® REDLITHIUM™ akkumulátorok (ideértve az MX FUEL™ akkumulátorokat is) Általános Jótállása legfeljebb 2 évre (1+1) hosszabbítható meg.

A jótállás idő meghosszabbításának minden esetben feltétele, hogy az újonnan vásárolt termékeket a vásárlástól számított 30 napon belül online regisztrálják. A MILWAUKEE® szerszámgépekre és a REDLITHIUM® akkumulátorokra a meghosszabbított jótállás csak abban az esetben vehető igénybe, ha azt valamely MILWAUKEE Hivatalos Forgalmazótól vásárolták, a https://hu.milwaukeetool.eu/support/store-locator/ weboldalon meghatározottak szerint.

Az érintett termék akkor regisztrálható a meghosszabbított jótállásra, ha szerepel az online regisztrációs űrlapon (ahol ez a lehetőség fennáll). A végfelhasználó személyes adatait az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük, amely a következő weboldalon érhető el https://hu.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy/. A meghosszabbított jótállás igazolására az e-mailben küldött regisztrációs visszaigazolás és a vásárlás dátumát feltüntető eredeti számla szolgál.

3. Minden MILWAUKEE jótállás a hibás termék kijavítására és/vagy kicserélésére korlátozódik, feltéve, hogy a gyártási vagy anyaghiba már a vásárlás időpontjában is fennállt. További költségek vagy károk nem követelhetők a jótállás alapján.

A jótállás nem vonatkozik továbbá a következőkre:

 • kereskedelmi vagy bérleti célokra
 • a termékben a nem megfelelő karbantartás következtében keletkezett károkra
 • bármely olyan termékre, amelyet megváltoztattak vagy módosítottak
 • bármely olyan termékre, amelyen az eredeti azonosító jelzést (védjegy, sorozatszám) eltorzították, megváltoztatták vagy eltávolították
 • a használati utasítás be nem tartásából eredő károkra
 • bármely nem CE/UKCA termékre
 • bármely olyan termékre, amelyet nem szakember által vagy az előzetes engedélyünk nélkül próbáltak megjavítani
 • bármely olyan termékre, amely nem megfelelő tápegységhez van csatlakoztatva (amper, feszültség, frekvencia)
 • külső behatások (víz, vegyi, fizikai, ütés) vagy idegen anyagok által okozott károkra
 • az alkatrészek szokásos elhasználódására
 • nem megfelelő használat, az eszköz túlterhelése esetére
 • nem jóváhagyott tartozékok vagy alkatrészek használatára
 • a termékkel együtt szállított vagy külön megvásárolt elektromos szerszám tartozékokra, ideértve, de nem kizárólagosan: csavarozó bitek, fúrószárak, csiszolókorongok, csiszolópapírok és fűrészlapok, valamint oldalvezetők
 • természetes elhasználódásnak kitett komponensekre (alkatrészekre és tartozékokra), ideértve, de nem kizárólagosan: szerviz- és karbantartási készletek, szénkefék, csapágyak, tokmányok, SDS fúrószár tartozékok vagy befogók, tápkábelek, pótfogantyúk, kofferek, csiszolólapok, porzsákok, porelszívó csövek, filc alátétek, ütvecsavarozó csapok és rugók stb.


 • 4. A jótállás szerinti kijavításhoz a terméket el kell küldeni vagy be kell mutatni a MILWAUKEE® hivatalos szervizközpontok valamelyikében, amelyek listája ezen a weboldalon érhető el https://www.milwaukeetool.eu/header/service/find-a-service-center/. Bizonyos országokban a MILWAUKEE® Hivatalos Forgalmazói vállalják, hogy a terméket valamely MILWAUKEE® szervizközpontba küldik.

  A Vevő a jótállás alapján kijavítást a következők szerint kérhet:
   a. felveszi a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, amelynél a terméket vásárolta;
   b. felveszi a kapcsolatot valamely MILWAUKEE® Hivatalos Forgalmazóval, amennyiben az az alábbi weboldalon https://hu.milwaukeetool.eu/support/store-locator/ elérhető; vagy
   c. regisztrál az e-service https://hu.milwaukeetool.eu/service/eservice/ oldalon keresztül.

  Ha a Vevő a terméket valamely MILWAUKEE® szervizközpontba kívánja elküldeni, azt biztonságos csomagolásban (lásd a www.milwaukeetool.eu/service weboldalon található biztonsági utasításokat), veszélyes tartalom nélkül, a feladó címével megjelölve és a hiba rövid leírásával ellátva kell elküldeni. Javasoljuk az „eservice” használatát, amely a gyors szervizeléshez szükséges valamennyi lépést és információt tartalmazza, és amely az alábbi weboldalon érhető el https://eservice.milwaukeetool.eu/.

  5. A jótállás szerinti szervizszolgáltatás során a termékek hibás alkatrészeit saját belátásunk szerint kijavítjuk, vagy nem hibás alkatrészekre cseréljük ki. Abban az esetben, ha a hiba kijavítását megtagadjuk, vagy a kijavítás megítélésünk szerint sikertelen volt, akkor a terméket azzal egyenértékű helyettesítő termékre cseréljük ki. A kicserélt termék vagy alkatrész a mi tulajdonunkba kerül. A fenti jótállás szerinti kijavítás/kicserélés ingyenes. Ez nem jelenti azonban a jótállási határidő meghosszabbodását vagy újraindulását. Bizonyos országokban a szállítási vagy postaköltségeket a feladónak kell megfizetnie. A jótállási határidő, beleértve a jelen jótállási feltételek szerint a kicserélt alkatrészekre vonatkozó, meghosszabbított jótállási határidőt is, a teljes termékre vonatkozó azon jótállási határidő lejártával jár le, amely az Általános Jótállás szerint a termékre először vonatkozott.

  6. A MILWAUKEE Jótállást a Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Str.10, 71364 Winnenden, Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Str.10, 71364 Winnenden, Németország, nyújtja, kizárólag eredeti Vevőknek. A jótállás nem ruházható át és nem engedményezhető.

  7. A MILWAUKEE Jótállás az Európai Gazdasági Térségekben (EGT), Svájcban és az Egyesült Királyságban érvényes. Ezeken a területeken kívül, kérjük, tájékozódjon a vásárlás helye szerinti kiskereskedőknél, annak érdekében, hogy más jótállás érvényes-e a termékre. A jótállási feltételekre a német jog irányadó, az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló Egyezménye ("CISG") szabályainak kizárásával.