GARANTIJOS SĄLYGOS


1. Garantija galioja 6 menesius (Europoje = 12 menesiu, naudojant versle, 24 menesius privatiems asmenims). Garantinis laikas pradedamas skaièiuoti nuo prietaiso perdavimo momento, kuris privalo buti patvirtintas s¹skaita ar kitais dokumentais.
2. Visose www.milwaukeetool.eu internetiniame tinklalapyje paminetose šalyse visiems nuo 2008 m. sausio 1 d. isigytiems Milwaukee elektriniams irankiams garantijos laikas pratêsiamas iki 3 metu. Mes taip pat siūlome pratęstą 2 metų garantiją visiems REDLITHIUM-ION ™ akumuliatoriams. Pasiūlymas galioja iki 2015 gruodžio 31d. Vienintele s¹lyga ilgesnei garantijai gauti – vartotojas isigytus irankius turi užregistruoti internetu per 4 savaites nuo ju isigijimo datos. Toks registravimas galimas tik www.milwaukeetool.eu adresu esanèiame internetines registracijos formuliare nurodytose šalyse. Be to, pirkejas iš anksto sutinka, kad jo pateikti duomenys bus išsaugoti tinklalapio sistemoje. Ilgesnes garantijos suteikimo patvirtinimu laikomas registracijos patvirtinimas, kuri gausite el.paštu, ir originalus pirkinio èekis su jame nurodyta pirkimo data. Akumuliatoriu blokams, pakrovejams ir pridedamiems priedams garantija netaikoma.
3. Garantija apima visu garantinio laikotarpio metu atsirasianèiu prietaiso žalos ar gedimu šalinim¹, kai
4. ju atsiradimo priežastis neginèytinai yra medžiagu ar gamybos defektas. Garantija netaikoma žalai ar gedimams, atsiradusiems del netinkamo prijungimo, netinkamo prietaiso naudojimo ir jei nesilaikoma naudojimo vadovo instrukciju.
5. Gedimo atveju garantinio laikotarpiu prašome prietais¹ su iprastiniais garantijos dokumentais išsiusti klientu aptarnavimo skyriui, kuris nurodytas toliau pateiktame s¹raše kaip atsakingas už tam tikr¹ šali. Kai kuriose šalyse prietaiso perdavim¹ klientu aptarnavimo skyriui perima „Milwaukee Elektrowerkzeuge“ prekybos agentas. Siunèiant prietais¹ musu klientu aptarnavimu skyriui yra svarbu, kad prietaisas butu gerai supakuotas, nurodytas pilnas siuntejo adresas, ir jei imanoma, pateiktas trumpas gedimo aprašymas.
6. Garantinio aptarnavimo darbai atliekami nemokamai, jie nepratêsia garantinio laikotarpio ir nera naujo garantinio laikotarpio atskaitos taškas. Pakeistos detalhes pereina i musu nuosavybê. Kai kurios šalyse gali buti priskaièiuojamas pristatymo mokestis.