GARANTIJOS SĄLYGOS

Be įstatymais nustatytų teisių, susijusių su pirkimu, šiam gaminiui taikoma toliau nurodyta garantija.

1. Garantijos laikotarpis yra 12 mėnesių; jis prasideda nuo prekės įsigijimo dienos. Ši data turi būti dokumentuojama sąskaitoje arba kitu pirkimo įrodymu.

2. Prieš tai nurodytą garantinį laikotarpį galima pratęsti naudojant registraciją interneto svetainėje www.milwaukeetool.eu Galutinis naudotojas turi užregistruoti naujai įsigytus įrankius internetu per 30 dienų nuo pirkimo datos. M18 viniakalėms (M18 CN180GS ir M18 CN160GA) gamintojo garantija nepratęsiama. Galutinis naudotojas gali užregistruoti išplėstinę garantiją savo gyvenamosios vietos šalyje, jei ji įtraukta elektroninėje registracijos formoje, kur ši parinktis galioja. Be to, galutiniai naudotojai turi duoti sutikimą saugoti duomenis, kurie yra būtini norint prisijungti internetu, ir jie turi sutikti su nuostatomis ir sąlygomis. Elektroniniu paštu išsiųstas registracijos patvirtinimo kvitas ir originali sąskaita su pirkimo data bus pratęsti kaip garantijos įrodymai. Jūsų įstatymais numatytos teisės lieka nepakeistos.

3. Garantija apima visus perkant buvusius gaminio gamybos ir medžiagų defektus per garantinį laikotarpį. Garantija apsiriboja taisymu ir (arba) pakeitimu ir neapima jokių kitų įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant, atsitiktinę ar netiesioginę žalą. Garantija negalioja, jei gaminys buvo netinkamai naudojamas, naudojamas ne pagal naudojimo instrukciją arba netinkamai prijungtas. Ši garantija netaikoma:

 • bet kokiam gaminio sugadinimui, atsiradusiam netinkamai prižiūrint;
 • bet kokiam pakeistam arba modifikuotam gaminiui;
 • bet kokiam gaminiui, kurio originalūs identifikavimo (prekių ženklo, serijos numerio) ženklai buvo sugadinti, pakeisti arba pašalinti;
 • bet kokiam pažeidimui, atsiradusiam nesilaikant naudojimo instrukcijos;
 • bet kokiam ne CE gaminiui;
 • bet kokiam gaminiui, kurį bandė remontuoti nekvalifikuotas specialistas arba kuris buvo remontuojamas neturint išankstinio „Techtronic Industries“ leidimo;
 • et kokiam gaminiui, prijungtam prie netinkamo maitinimo šaltinio (stiprintuvai, įtampa, dažnis);
 • bet kokiam pažeidimui, atsiradusiam dėl išorinių veiksnių (vandens, cheminių, fizinių poveikių, smūgių) ar pašalinių medžiagų;
 • jei atsarginės dalys įprastai nusidėvėjo;
 • jei įrankis buvo netinkamai naudojamas, buvo per didelė apkrova;
 • jei buvo naudojami nepatvirtinti priedai ar dalys;
 • su įrankiu pateiktiems elektrinio įrankio priedams arba atskirai įsigytiems priedams. Tokios išimtys apima, tačiau neapsiriboja, sraigtinius variklius, gręžtuvus, abrazyvinius diskus, šlifavimo popierių ir peilius, šoninius kreiptuvus;
 • komponentams (dalims ir priedams), kuriems būdingas natūralus nusidėvėjimas, įskaitant, bet neapsiribojant, techninės priežiūros ir priežiūros rinkinius, anglies šepetėlius, guolius, griebtuvus, SDS gręžtuvo tvirtinimo ar griebimo įtaisus, maitinimo laidus, pagalbines rankenas, gabenimo dėklus, šlifavimo plokštes, dulkių maišelius, dulkių išmetimo vamzdžius, veltinio ploviklius, smūginius veržliarakčius ir spyruokles bei pan.
4. Jei norite atlikti techninę priežiūrą, gaminį būtina atsiųsti arba pristatyti į „Milwaukee“ įgaliotąjį aptarnavimo padalinį; kiekvienos šalies aptarnavimo padalinių adresai nurodyti sąraše. Kai kuriose šalyse vietinis „Milwaukee“ pardavėjas įsipareigoja išsiųsti gaminį „Milwaukee“ aptarnavimo tarnybai. Siunčiant gaminį į „Milwaukee“ aptarnavimo tarnybą, gaminys turi būti saugiai supakuotas be jokio pavojingo turinio, pažymėtas siuntėjo adresu ir pateiktas trumpas gedimo aprašymas.

5. Remontas / pakeitimas pagal šią garantiją yra nemokamas. Dėl atliktų garantinių remonto darbų garantija nepratęsiama ir nesuteikiamas naujas garantinis laikotarpis. Pakeistos dalys arba įrankiai tampa mūsų nuosavybe. Kai kuriose šalyse siuntėjas turės apmokėti pristatymo arba siuntimo paštu išlaidas.

6. Ši garantija galioja Europos Bendrijoje, Šveicarijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine, Turkijoje ir Rusijoje. Kitose vietovėse kreipkitės į savo įgaliotąjį pardavėją ir sužinokite, ar taikoma kita garantija.