GARANTIJOS SĄLYGOS

Be įstatymais nustatytų teisių, susijusių su pirkimu, šiam gaminiui taikoma toliau nurodyta garantija.

1. Garantijos laikotarpis yra 12 mėnesių, garantija pradeda galioti nuo prekės įsigijimo dienos. Ši data turi būti nurodyta sąskaitoje arba kitame pirkimą įrodančiame dokumente.

2. MILWAUKEE® įrankiams suteikiamą garantiją galima pratęsti nuo 1 iki 3 metų (1 + 2), užsiregistravus interneto svetainėje www.milwaukeetool.eu. Ši sąlyga negalioja MX FUEL™ įrankiams, kurių garantiją galima pratęsti nuo 1 iki 2 metų (1 + 1). Visiems MILWAUKEE® akumuliatoriams REDLITHIUM™, įskaitant akumuliatorius MX FUEL™, suteikiama standartinė 1 metų garantija, kurią galima pratęsti iki 2 metų (1 + 1). Pratęsta garantija negalioja, jei teikiamos nuomos paslaugos. Tokiu atveju įrankiams, akumuliatoriams ir krovikliui galioja 1 metų garantija. Pratęstą garantiją reikia užregistruoti internetu per 30 dienų nuo įsigijimo datos. Galutinis naudotojas gali užregistruoti pratęstą garantiją šalyje, kurioje gyvena, jei šalis įtraukta į elektroninę registracijos formą, kurioje ši parinktis galioja. Be to, galutiniai naudotojai turi duoti sutikimą saugoti duomenis, kurie yra būtini, norint prisijungti internetu. Galutiniai naudotojai taip pat turi sutikti su nuostatomis ir sąlygomis. Elektroniniu paštu išsiųstas registracijos patvirtinimo kvitas ir originali sąskaita su nurodyta pirkimo data bus laikoma pratęstos garantijos įrodymu. Jūsų įstatymais numatytos teisės lieka nepakeistos.

3. Garantija galioja visiems gaminio gamybos ir medžiagų defektams, atsiradusiems garantiniu laikotarpiu. Garantija taikoma taisymu ir (arba) pakeitimu ir neapima jokių kitų įsipareigojimų, įskaitant, bet neapsiribojant atsitiktine ar netiesiogine žala. Garantija negalioja, jei gaminys buvo netinkamai naudojamas, naudojamas ne pagal naudojimo instrukciją arba netinkamai prijungtas. Ši garantija negalioja:

 • bet kokiam gaminio sugadinimui, atsiradusiam dėl netinkamos priežiūros;
 • bet kokiam pakeistam arba modifikuotam gaminiui;
 • bet kokiam gaminiui, kurio originalūs identifikavimo (prekės ženklo, serijos numerio) ženklai buvo sugadinti, pakeisti arba pašalinti;
 • bet kokiam pažeidimui, kuris atsirado dėl to, kad nebuvo vadovaujamasi naudojimo instrukcija;
 • bet kokiam ne CE gaminiui;
 • bet kokiam gaminiui, kurį bandė remontuoti nekvalifikuotas specialistas arba kuris buvo remontuojamas neturint išankstinio „Techtronic Industries“ leidimo;
 • bet kokiam gaminiui, prijungtam prie netinkamo maitinimo šaltinio (neatsižvelgiant į amperus, įtampą, dažnį);
 • bet kokiam pažeidimui, kuris atsirado dėl išorinių veiksnių (vandens, cheminio, fizinio poveikio, smūgių) ar pašalinių medžiagų;
 • jei atsarginės dalys įprastai nusidėvėjo;
 • jei įrankis buvo netinkamai naudojamas arba buvo per didelė apkrova;
 • jei buvo naudojami nepatvirtinti priedai ar dalys;
 • su įrankiu pateiktiems elektrinio įrankio priedams arba atskirai įsigytiems priedams. Šios išimtys apima, tačiau neapsiriboja sraigtiniais varikliais, gręžtuvais, abrazyviniais diskais, šlifavimo popieriumi ir peiliais, šoniniais kreiptuvais;
 • išimtys galioja ir komponentams (dalims ir priedams), kuriems būdingas natūralus nusidėvėjimas, įskaitant, bet neapsiribojant techninės priežiūros ir priežiūros rinkiniais, anglies šepetėliais, guoliais, griebtuvais, SDS gręžtuvo tvirtinimo ar griebimo įtaisais, maitinimo laidais, pagalbinėmis rankenomis, gabenimo dėklais, šlifavimo plokštėmis, dulkių maišeliais, dulkių išmetimo vamzdžiais, veltinio plovikliais, smūginiais veržliarakčiais, spyruoklėmis ir pan.
4. Jei norite atlikti techninę priežiūrą, gaminį būtina atsiųsti arba pristatyti į MILWAUKEE® įgaliotąjį aptarnavimo padalinį; kiekvienos šalies aptarnavimo padalinių adresai nurodyti sąraše. Kai kuriose šalyse vietinis MILWAUKEE® pardavėjas įsipareigoja išsiųsti gaminį MILWAUKEE® aptarnavimo tarnybai. Siunčiant gaminį į MILWAUKEE® aptarnavimo tarnybą, gaminys turi būti saugiai supakuotas be jokio pavojingo turinio. Siuntoje reikia pridėti trumpą gedimo aprašymą ir pažymėti siuntėjo adresą.

5. Remontas / pakeitimas pagal šią garantiją yra nemokamas. Dėl atliktų garantinių remonto darbų garantija nėra pratęsiama ir naujas garantinis laikotarpis nėra suteikiamas. Pakeistos dalys arba įrankiai tampa mūsų nuosavybe. Kai kuriose šalyse siuntėjas turės apmokėti pristatymo arba siuntimo paštu išlaidas.

6. Ši garantija galioja Europos Bendrijoje, Šveicarijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine, Turkijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Rusijoje. Kitose šalyse kreipkitės į įgaliotąjį pardavėją ir sužinokite, ar taikoma kita garantija.