GARANTIJAS NOSACĪJUMI

1. Garantijas laiks ir 6 meneši (Eiropas meroga = 12 meneši, izmantojot darba vajadzibam, 24 meneši, izmantojot privatam vajadzibam) un sakas ierices pirkšanas/pardošanas bridi, kas tiek pieradits ar èeka vai cita dokumenta palidzibu.
2. Tajas valstis, kuras minetas www.milwaukeetool.eu majaslapa, visiem pec 2008. gada 1. Janvara iegadatajiem Milwaukee elektriskajiem darbarikiem garantijas terminš pagarinams lidz 3 gadiem. Vienigais nosacijums tam, lai tiktu sanemts pagarinatais garantijas terminš, ir tas, lai tiešais lietotajs savus jauniegadatos darbarikus tiešsaiste registretu 4 nedelu laika no to iegades dienas. Registreties pagarinatas garantijas termina sanemšanai iespejams tikai tajas valstis, kuras noraditas tiešsaistes registracijas formulara majaslapa www.milwaukeetool.eu. Mēs piedāvājam arī pagarināt 2 gadu garantiju visiem REDLITHIUM-ION ™ akumulatoriem, derīga līdz 31.decembrim 2015. Bez tam, pircejs registrejoties jau iepriekš piekrit savu ievadito datu saglabašanai. Ka apstiprinajums pagarinatas garantijas sanemšanai uzskatams registracijas apstiprinajums, kuru sanemsiet pa epastu, un originala iegades kvits ar taja noraditu preces iegades datumu. Akumulatoru blokiem, ladetajiem, ka ari piegadatajam papildiericem pagarinata garantija neattiecinama.
3. Garantija attiecas uz visu ierices garantijas laika radušos bojajumu vai defektu noveršanu, par kuriem var pieradit, ka tie radušies materiala kludas vai ražošanas kludas rezultata. Garantija neattiecas uz bojajumiem vai defektiem, kas radušies, ja ierice tikusi nepareizi pieslegta vai nepareizi lietota vai ari ja netika nemta vera lietošanas pamaciba.
4. Iestajoties garantijas gadijumam, ludzu, ierici kopa ar nepieciešamajiem garantijas dokumentiem nosutit darbnicai-servisam; darbnicu koordinates attiecigaja valsti atradisiet pievienotaja saraksta. Dažas valstis nosutišanu uz darbnicu uznemas ari firmas „Milwaukee Elektrowerkzeuge“ parstavniecibas. Nosutot ierici uz darbnicu, iericei jabut labi iepakotai, jabut noraditai pilnai nosutitaja adresei un – pec iespejas – jabut pievienotamisam defekta aprakstam.
5. Par garantijas pakalpojumiem netiek aprekinatanekada maksa; to rezultata garantijas laiks netiek nedzpagarinats, nedz ari tiek dots jauns garantijas laiks.Nomainitas detalas pariet musu ipašuma. Iespejams, ka dažas valstis tiek aprekinata maksa par piegadi.