GARANTIBETINGELSER

I tillegg til de juridiske rettigheter etter kjøpet, er det nye produktet er dekket av en garanti som er nevnt nedenfor.
1. Garantiperioden gjelder fra kjøpsdato . Denne datoen må dokumenteres med faktura eller kvittering. Garantiperioden for profesjonell bruk er 12 måneder for verktøy, batterier og ladere, og 24 måneder for forbrukerkjøp . Denne garantien gjelder bare for nye verktøy.
2. I noen tilfeller kan garantien for verktøy eller batteri forlenges. Forutsetningen er at sluttbrukeren registrerer sitt nye verktøy online innen 30 dager etter kjøpet og mottar dermed utvidet garanti. M18 dykkertpistoler (M18 CN18GS og M18 CN16GA) er ikke del av utvidet garanti. Registrering for utvidet garanti er bare mulig i de landene som er oppført i registreringsskjemaet på www.milwaukeetool.no. Kjøperen må også erklære seg inneforstått med at dataene som kjøperen angir online lagres. Som bevis på utvidet garanti gjelder registreringsbekreftelsen som sendes pr. e-post, og den originale kvitteringen / fakturaen med kjøpsdato . De eksisterende juridiske rettigheter påvirkes ikke av dette.
3. Garantien omfatter reparasjon av skader innenfor garantiperioden oppstående skader eller defekter på produktet, som beviselig skyldes materiale – og/eller fabrikasjonsfeil. Garantien dekker ikke skader eller mangler som skyldes ulovlig tilkobling, feil håndtering og unnlatelse av å følge instruksjonene.
Garantien gjelder ikke for/hvis:
- Produktet er skadet som følge av feilaktig eller mangelfullt vedlikehold
- Produktet er endret eller modifisert
- Den opprinnelige identifikasjon (dataskilt, serienummer) er skadet, endret eller fjernet
- Skade som har oppstått som følge av manglende oppfølging av instruksjoner
- Produktet ikke viser CE godkjenningsmerket på produktettiketten
- Reparasjon eller forsøk på reparasjon av verktøyet har blitt utført av et ikke-autorisert servicesenter uten tillatelse fra Techtronic Industries
- Ethvert produkt tilkoblet feil strømkilde (ampere, spenning, frekvens)
- Produktet har vært koblet til feil strømforsyning (ampere, spenning, frekvens)
- Skade forårsaket av ytre påvirkninger (vann, kjemikalier, støt / slag) eller andre eksogene stoffer
- Det er klare tegn på misbruk, for eksempel overbelastning av verktøyet
- For tilbehør som følger med verktøyet eller kjøpes separat. Tilbehør som biter, bor, slipeskiver, sandpapir, kniver mm.
- For komponenter (deler og tilbehør) som er utsatt for normal slitasje, slik som service- og vedlikeholdssett, kullbørster, lagre, chuck, SDS koblinger, strømkabler, sidehåndtak, koffert, sliping, støvpose, støv eksosrør, låsepinne og friksjonsring for muttertrekker , belter, polering skiver, låsepinner, støvsugerposer, slanger, koblinger, hjul, fix-tech adaptere mm
4. For garanti, må du sende verktøyet til en av våre serviceværkstæder oppført i avsnittet om serviceværkstæder. Ved sending skal produktet være forsvarlig pakket og uten farlig innhold, merket med avsenderadressen og om mulig en kort beskrivelse av feilen.
5. Garanti reparasjon utføres gratis. Den utløser hverken en forlengelse eller en ny start på garantiperioden . Utskiftede deler blir vår eiendom. I noen land måleveringsgebyr påregnes.
6. Denne garantien er gyldig i EU, Sveits, Island, Norge, Liechtenstein, Tyrkia og Russland.