ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Okrem zákonných práv súvisiacich s nákupom výrobku sa na výrobok poskytuje záruka, ktorej podmienky sú uvedené nižšie.

Záručná lehota začína plynúť v deň nákupu tovaru. Tento dátum potvrdzuje faktúra alebo iný doklad o nákupe (pokladničný blok). Záručná lehota trvá minimálne 1 rok v prípade náradia, a 1 rok v prípade batérií a nabíjačiek..

Záručná lehota môže byť v prípade náradia a batérií predĺžená, ak bude daný výrobok zaregistrovaný na webovej stránke www.milwaukeetool.eu. Koncový používateľ musí online zaregistrovať nové zakúpené náradie v priebehu 30 dní od dňa nákupu. Koncový používateľ sa môže zaregistrovať s cieľom predĺžiť záruku v štáte svojho pobytu, ak je taká možnosť dostupná v online registračnom formulári. Okrem toho musia koncoví používatelia súhlasiť so spracúvaním údajov, ktoré uvedú na webovej stránke a prijať podmienky. Certifikát o registrácii, ktorý sa zasiela elektronickou poštou, ako aj originálna faktúra alebo iný doklad o nákupe (pokladničný blok) potvrdzujúce nákup výrobku ako aj dátum nákupu, predstavujú doklad predĺženej záruky. Vaše zákonné práva nie sú obmedzené.

Záruka zahŕňa všetky chyby výrobku, ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty, súvisiace alebo vyplývajúce z výrobnej chyby alebo z chyby materiálu, ktoré boli prítomné už v momente nákupu. Záruka je obmedzená na opravu a/alebo výmenu, a nezahŕňa žiadne iné záväzky, okrem iného nezahŕňa zodpovednosť za všetky náhodné alebo sekundárne škody. Záruka neplatí, ak bol výrobok používaný nesprávne, nezhodne s príručkou, alebo ak nebol správne pripojený. Záruka nezahŕňa:
poškodenia výrobku následkom nesprávnej údržby,
výrobok, ktorý bol zmenený alebo modifikovaný, výrobok, ktorého originálne označenie (tovarový znak, výrobné číslo) bolo zničené, zmenené alebo odstránené,
akékoľvek poškodenia vyplývajúce z nedodržiavania príručky,
akýkoľvek výrobok bez certifikátu CE,
akýkoľvek výrobok, ktorý sa pokúsili opraviť nekvalifikované osoby, alebo bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Techtronic Industries,
akýkoľvek výrobok pripojený k nesprávnemu napájaciemu zdroju (nesprávny prúd, napätie, frekvencia),
akékoľvek poškodenia spôsobené vonkajšími vplyvmi (chemickými, fyzickými, vibráciami) alebo spôsobené cudzími látkami,
normálne opotrebovanie náhradných dielov,
nesprávne použitie, preťaženie náradia,
používanie nedovoleného príslušenstva alebo dielov,
príslušenstvo ručného náradia s mechanickým pohonom dodané s náradím alebo kúpené samostatne. Také vylúčenia okrem iného zahŕňajú vymeniteľné skrutkovacie koncovky, vrtáky, brúsne kotúče, brúsne papiere a ostria, bočné vodidlá,
prvky (diely a príslušenstvo), ktoré sa prirodzeným používaním opotrebúvajú, okrem iného súpravy na vykonávanie údržby a servisu, uhlíky, ložiská, rukoväte, vrtáky SDS, lôžka, napájacie káble, pomocné rukoväte, prepravné boxy, brúsne dosky, vrecká na prach, trubice odvádzajúce prach, filcové podložky, kolíky a pružiny príklepového mechanizmu, strunová hlava, hnacie remene, spojky, ostria krovinorezov alebo kosačiek, popruhy, lankové karburátory, zuby, kolísky zdvíhača, ventilátory dúchadla, fúkacie a nasávacie rúry vrecia na odpad a pásky, vodidlá, pílové reťaze, hadice, upevnenia spojok, striekacie dýzy, kolieska, striekacie tyče, vnútorné kotúče, vonkajšie kotúče, plynové filtre, ostria na mulčovanie ap.

V prípade, ak je potrebný servis výrobku, výrobok zašlite alebo odovzdajte do autorizovaného servisného centra. Zoznam servisných centier je uvedený pre jednotlivé štáty. V niektorých štátoch miestny distribútor výrobkov zabezpečuje zasielanie výrobkov do servisného centra. V prípade zasielania výrobku do servisného centra — výrobok musí byť zbavený všetkých nebezpečných látok, napríklad benzínu — výrobok bezpečne zabaľte, uveďte adresu odosielateľa, krátky opis poruchy, pripojte kópiu dokladu o nákupe a certifikát o rozšírení záruky.

Oprava/výmena realizovaná v rámci tejto záruky je bezplatná. Avšak to neznamená, že záručná lehota bude predĺžená alebo začne plynúť odznova. Vymenené diely alebo náradia sa stávajú naším vlastníctvom. V niektorých štátoch odosielateľ bude musieť zaplatiť náklady doručenia alebo poštovné. Zákonné práva súvisiace s nákupom náradia zostávajú nezmenené.

Táto záruka platí na území členských štátov Európskej únie, Švajčiarska, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska, Turecka a Ruska. Mimo územia týchto štátov sa obráťte na autorizovaného dodávateľa výrobkov a zistite, či platí iná záruka.