OIKEUDELLINEN ILMOITUS

Arvostamme osoittamaasi kiinnostusta. Alla on Web-sivuston käyttöön liittyviä juridisia tietoja. Kiitämme sinua siitä, että luet tämän sivun ja ehdot hyväksyttyäsi vierailet Web-sivustossamme. Vierailu Web-sivustossa tai sen käyttäminen osoittaa, että hyväksyt kaikki ehdot.
 
TEKIJÄNOIKEUDET, TAVARAMERKIT JA MUUT IMMATERIAALIOIKEUDET
 
Web-sivuston sisältö, kuten logot, tavaramerkit, kauppanimet, teksti, kuvat, grafiikka, ääni, animaatiot ja videotiedostot, sekä sisällön asettelu Web-sivustossa ovat meidän omaisuuttamme, yhden tai useamman Group -yksikön omaisuutta tai kolmannen osapuolen omaisuutta sekä immateriaalioikeuksia suojaavien lakien alaisia. Web-sivuston sisältöä ei saa kopioida, jäljentää, siirtää, julkaista, jakaa, muokata, panna esille tai sijoittaa muihin Web-sivustoihin tai asiakirjoihin ilman etukäteen haettavaa kirjallista lupaa. Kaikki Web-sivustoon sisältyvät immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, tavaramerkit, liikesalaisuudet ja patenttioikeudet, on varattu, ja niiden käyttö ilman niiden omistajalta etukäteen haettavaa kirjallista lupaa on ankarasti kielletty. Mitään tässä Web-sivustossa olevaa kohtaa ei voi tulkita siten, että se antaisi oikeuden, suoraan tai epäsuorasti, käyttää meidän tai minkään muun Group -yksikön tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.
 
Web-sivuston tietoja saatetaan muuttaa siitä etukäteen ilmoittamatta ja ilman mitään meille koituvia velvoitteita. Tämän Web-sivuston sisältö on tarkoitettu käyttäjien avuksi, eikä sivustossa ole sitovia tietoja. Käyttäjällä ei ole oikeutta asettaa mitään linkkejä Web-sivustoon ilman etukäteen antamaamme lupaa.
 
Pyrimme kohtuullisessa määrin huolehtimaan siitä, että Web-sivustomme tiedot ovat paikkansapitäviä. EMME KUITENKAAN ANNA MITÄÄN TAKUUTA ANNETTUJEN TIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, TÄYDELLISYYDESTÄ, AJANMUKAISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EMME MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE KOITUNEISTA VAHINGOISTA, KUTEN SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI ERITYISISTÄ VAHINGOISTA, SEURANNAISVAHINGOISTA TAI RANGAISTUSLUONTEISISTA TAI MUISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, JOTKA LIITTYVÄT TÄMÄN WEB-SIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN KÄYTTÖÖN TAI SIIHEN, ETTÄ NIITÄ EI VOIDA KÄYTTÄÄ, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LIIKEVOITTOJEN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS, TIETOJÄRJESTELMÄN OHJELMIEN TAI MUIDEN TIETOJEN MENETYS TAI VASTAAVAT VAHINGOT. KÄYTTÄJÄN VASTUULLA ON RYHTYÄ TARVITTAVIIN TOIMIIN SEN VARMISTAMISEKSI, ETTÄ VALITUT KOHTEET EIVÄT SISÄLLÄ VIRUKSIA, MATOJA, TROIJALAISIA TAI MUUTA VAHINGOLLISTA AINEISTOA. EMME ANNA MITÄÄN TAKUITA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN WEB-SIVUSTOISTA, JOIHIN SAATETAAN PÄÄSTÄ TÄMÄN WEB-SIVUSTON KAUTTA.
 
Linkitetyt sivustot eivät ole Milwaukeen kontrollin alaisia eikä Milwaukee ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston sisällöstä, niillä olevista linkeistä tai linkitetyillä sivuilla tehtävistä muutoksista ja päivityksistä. Milwaukee ainoastaan esittää linkit käytettäviksi, ja linkin sisällyttäminen sivuillemme ei merkitse sivujen sponsorointia Milwaukeen puolesta. Kuvaukset tai viittaukset tuotteisiin, julkaisuihin tai web-sivustoihin jotka eivät ole Milwaukee Electric Tool/AEG Electric Tools:in tai sen tytäryhtiöiden omistuksessa ei merkitse kyseisen tuotteen, julkaisun tai web-sivuston kannattamista ja markkinointia. Milwaukee Electric Tool/AEG Electric Tools ei ole läpikäynyt kaikkea sivustolle linkitettyä materiaalia eikä ole vastuussa minkään sellaisen materiaalin sisällöstä. Linkkien käyttö muille sivustoille on omalla vastuullasi.
 
SIVUSTON KÄYTTÖ
 
Sivustollamme ei ole sallittua postittaa tai lähettää mitään materiaalia joka on laitonta, uhkaavaa, herjaavaa, loukkaavaa, rivoa, pahennusta herättävää, inflammatory, pornograafista, säädytöntä tai materiaalia jota voidaan pitää tai joka rohkaisee käytöstä jota voidaan pitää rikollisena, josta voidaan nostaa siviilikanne tai muuten rikkoo mitä tahansa lakia. Milwaukee Electric Tool/AEG Electric Tools tulee työskentelemään yhteistyössä poliisiviranomaisten kanssa ja noudattamaan tuomaripäätöksiä, joissa pyydetään Milwaukee Electric Tool/AEG Electric Tools:ia paljastamaan tai auttamaan tunnistamaan tai paikallistamaan henkilö, joka postittaa yllämainitun kaltaista tietoa tai materiaalia.
 
Vaikka Milwaukee Electric Tool/AEG Electric Tools saattaa ajoittain vahtia keskusteluja, chat-huonetta, kirjoituksia, lähetyksiä ja muita vastaavia sisältöjä sivustolla, Milwaukee Electric Tool/AEG Electric Tools ei ole millään tavalla pakotettu sitä tekemään eikä ota kontolleen vastuuta tai velvoitteita mistään sivuston näiden osien sisällöstä eikä virheistä, loukkauksista, herjauksista, tiedon pois jättämisestä, virheellisyydestä, törkeydestä, pornograafisuudesta, vaarallisuudesta tai epätarkkuudesta koskien informaatiota joka löytyy sivuston näistä osista. Milwaukee Electric Tool/AEG Electric Tools ei vastaa eikä ole velvollinen toimenpiteistä tai kommunikoinnista sinun tai minkä tahansa kolmannen osapuolen taholta sivustollamme tai niiden ulkopuolella.
 
COPYRIGHT © 2012 
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 12-0 
aewinfo@tti-emea.com 
www.milwaukeetool.eu 
 
Johtoryhmä
Alexandre Duarte,
Philippe Buisson,
Dyann Kostello,
Alexander Krug 
 
Rekisteröinti
Rekisteröintiviranomainen: AG Stuttgart HRB 261602
VAT ID No: DE 811155721