WSKAZÓWKI PRAWNE

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Poniżej znajdą Państwo informacje prawne dotyczące odwiedzania naszej strony. Z góry dziękujemy za przeczytanie niniejszej zawartości, i jeśli zaakceptujecie Państwo warunki korzystania z naszej strony, dziękujemy za jej odwiedzenie. Poprzez wejście lub używanie naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przedstawione przez nas warunki.

Prawa autorskie, znaki towarowe oraz prawa dotyczące innych własności intelektualnych
Zawartość niniejszej strony, włączając, ale nie wyłącznie, znaki firmowe, znaki towarowe, nazwy handlowe, teksty, obrazy, grafikę, dźwięk, animacje i pliki filmowe oraz ich układ na stronie są własnością naszej firmy lub jednej, lub więcej, jednostki prawnej należącej do Milwaukee Electric Tool lub do osób trzecich i podlegają prawu o własności intelektualnej. Żaden z elementów tej strony nie może być odtwarzany, kopiowany, przenoszony, publikowany, rozpowszechniany, modyfikowany, przesyłany lub umieszczany na innych stronach lub dokumentach bez wcześniejszej pisemnej zgody. Wszystkie prawa dotyczące własności intelektualnej dotyczące zawartości niniejszej strony, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe oraz prawa patentowe są zarezerwowane i jakiekolwiek wykorzystanie ich bez wcześniejszej pisemnej zgody od właściciela jest surowo zakazane. Nic co jest zawarte na tej stronie nie może być postrzegane jako pozwalające wyraźnie lub w sposób domyślny używać naszej, jednej z jednostek prawnych Milwaukee Electric Tool lub należącej do osoby trzeciej własności intelektualnej.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia oraz bez konieczności poniesienia przez nas jakiejkolwiek odpowiedzialności. Zawartość niniejszej strony jest udostępniona osobom ją odwiedzającą tylko jako udogodnienie i zawiera jedynie niewiążące informacje. Nie wolno zamieszczać skrótów do niniejszej strony na innych stronach internetowych bez naszej wcześniejszej, pisemnej zgody.

Dołożymy starań aby informacje zawarte na naszej stronie internetowej były jak najdokładniejsze. JEDNAKŻE, NIE GWARANTUJEMY DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI, NIE NARUSZANIA PRAWA ORAZ ZDATNOŚCI DO KAŻDEGO OKREŚLONEGO CELU PODANYCH NA STRONIE INFORMACJI. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PRZYJMIEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, CZY TO BEZPOŚREDNIE CZY NIEBEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, KARNE CZY JAKIEKOLWIEK INNE WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA NINIEJSZEJ STRONY LUB JEJ ZAWARTOŚCI, WŁĄCZAJĄC, ALE NIE WYŁĄCZNIE, STRATĘ ZYSKÓW, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PROGRAMÓW LUB INNYCH DANYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W URZĄDZENIU ODWIEDZAJĄCEGO STRONĘ PRZECHOWUJĄCYM DANE LUB W INNYCH URZĄDZENIACH. ODWIEDZAJĄCY STRONĘ JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI I UPEWNIENIE SIĘ, ŻE COKOLWIEK WYBRAŁ DO UŻYTKOWANIA JEST TO WOLNE OD TAKICH ELEMENTÓW JAK WIRUSY, ROBAKI, TROJANY ORAZ INNE ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ SIĘ ZACHOWYWAĆ DESTRUKTYWNIE. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNĄ STRONĘ NALEŻĄCĄ DO OSÓB TRZECICH, NA KTÓRĄ MOŻNA DOSTAĆ SIĘ Z NASZEJ STRONY.

Strony, do których odnoszą się skróty nie są kontrolowane przez Milwaukee i Milwaukee nie jest odpowiedzialna za zawartość żadnej z tych stron, ani za żaden skrót na nich się znajdujący, ani też za żadne zmiany lub uaktualnienia na tych stronach. Milwaukee umożliwia tylko skorzystanie z tych skrótów dla Twojej wygody, i jakakolwiek zawartość na tych stronach, nie może być traktowana jako dostarczana przez Milwaukee. Opis lub odniesienia do wyrobów, publikacji lub stron nie zarządzanych przez Milwaukee Electric Tool lub przez nie afiliowane nie stanowią autoryzowanych informacji o tym produkcie, publikacji lub stron. Milwaukee Electric Tool nie zapoznaje się ze wszystkimi materiałami dostępnymi przez skróty umieszczane na jej stronie i nie jest odpowiedzialne za ich zawartość. Za pomocą skrótów, przełączasz się do innych stron, na własną odpowiedzialność.

KOMUNIKACJA Z TĄ STRONĄ
Za pośrednictwem naszych stron zabrania się rozpowszechniania materiałów nielegalnych, stanowiących groźby, szkodliwych, nieprawdziwych, szkalujących, zniesławiających, obscenicznych, skandalizujących, podżegających, pornograficznych, lub stanowiących profanację i innych materiałów, które mogłyby namawiać lub zachęcać do zachowań, które mogłyby zostać odebrane jako nielegalne lub zbrodnicze, podlegać odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób prowadzić do pogwałcenia prawa. Milwaukee Electric Tool w pełni współpracuje ze wszystkimi instytucjami stojącymi na straży prawa i spełnia wszelkie żądania ze strony sądu i organów sprawiedliwości w tym żądania ujawnienia przez Milwaukee Electric Tool tożsamości lub udzielenia pomocy w ustaleniu tożsamości lub miejsca pobytu, każdego kto zamieszcza lub przesyła informacje lub materiały tego typu.

Jakkolwiek Milwaukee Electric Tool, może od czasu do czasu monitorować lub w inny sposób sprawdzać dyskusje (na listach), zawartość chatów, poczty, transmisji, biuletynów i temu podobnych stron, Milwaukee Electric Tool nie ma obowiązku tego robić i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani też zobowiązań wynikających z ich zawartości w każdej lokalizacji ani za żaden błąd, szkalowanie, zniesławienia, oszczerstwa, pominięcia lub opuszczenia, zafałszowania, treści obsceniczne, pornograficzne, stanowiące profanację, zagrożenie lub niedokładności zawarte w informacjach zamieszczonych na tych stronach. Milwaukee Electric Tool nie przyjmuje odpowiedzialności ani zobowiązań, za jakiekolwiek działanie lub połączenia wykonane przez użytkownika lub jakąkolwiek niewymienioną trzecią stronę, dokonanych za pomocą tej strony lub za jej pośrednictwem.

COPYRIGHT © 2009
AEG Electric Tools GmbH
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 12-0
aewinfo@tti-emea.com
www.milwaukeetool.eu

Zarząd
Alexandre Duarte
Ralf Lindner

Chairman of the Supervisory Board
Horst Julius Pudwill

Dane rejestrowe
Sąd rejestrowy: AG Stuttgart HRB 261602
VAT ID No: DE 811155721