JURIDISKT MEDDELANDE

Vi uppskattar ditt intresse för oss. Nedan finns information som är av rättslig betydelse när du besöker den här webbplatsen. Vi tackar dig för att du läser innehållet på den här sidan, och, om du godkänner villkoren, besöker webbplatsen. Genom att besöka eller använda webbplatsen godkänner du alla villkor.
 
UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN OCH IMMATERIELL EGENDOM Innehållet på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varunamn, text, bilder, grafik, ljud, animationer och videofiler, och deras uppställning på webbsidan tillhör oss eller en eller flera andra enheter inom koncernen eller tredje man och är underställt skyddet för immateriell egendom. Inget innehåll på webbsidan får reproduceras, kopieras, överföras, publiceras, distribueras, ändras, omplaceras eller placeras på andra webbplatser eller i andra dokument utan föregående skriftligt medgivande. Alla rättigheter för immateriell egendom på den här webbplatsen, inklusive upphovsrätter, varumärken, varuhemligheter och patenträtter, är ensamrätter och all användning utan föregående skriftligt medgivande från respektive ägare är strängt förbjuden. Inget på webbplatsen får tolkas som att det medger någon uttryckt eller införstådd licens eller rätt att använda immateriell egendom som tillhör oss eller någon annan någon enhet inom koncernen eller tredje man.
 
Informationen på webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande och utan att vi påtar oss några förpliktelser eller något ansvar. Innehållet på den här webbplatsen erbjuds som en tjänst till besökare och utgör enbart icke bindande information. Du får inte upprätta några länkar till webbplatsen utan att i förväg ha inhämtat vårt skriftliga medgivande. 
 
Vi ska på ett rimligt sätt se till att korrekt information läggs in på vår webbplats. VI GER EMELLERTID INGA GARANTIER ELLER INTYGANDEN OM EXAKTHET, FULLSTÄNDIGHET, LÄGLIGHET, ICKE INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE FÖR DEN GIVNA INFORMATIONEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GODKÄNNER VI NÅGOT SKADESTÅND TILL NÅGON PART FÖR SKADOR, VARE SIG DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, FÖLJD-, IDEELLA ELLER ANDRA SKADOR FÖR NÅGON ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLASEN ELLER DESS INNEHÅLL., INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA SKADOR FÖR FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT. DET ÅLIGGER DIG ATT VIDTA ALLA NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ATT SÄKERSTÄLLA ATT VAD DU ÄN VÄLJER ATT ANVÄNDA ÄR FRITT FRÅN SÅDANT SOM VIRUS, MASKAR, TROJANSKA HÄSTAR OCH ANNAT AV DESTRUKTIV ART. VI UTFÄRDAR INGA SOM HELST GARANTIER ELLER INTYG OM NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM TILLHÖR TREDJE MAN SOM DU KAN NÅ GENOM DENNA WEBBPLATS.
 
Länkade hemsidor är ej under Milwaukees kontroll och Milwaukee kan därför ej stå ansvarig för innehåll på någon länkad hemsida, innehåll i länk eller ändringar och uppdateringar på dessa hemsidor. Milwaukee erbjuder endast dessa länkar som en extra service och är ej godkända av Milwaukee. Beskrivning av, eller referens till produkter eller publiceringar på hemsidor som ej är ägda av Milwaukee Electric Tool/ AEG Electric Tools eller dotterbolag har ej publiceringens, produkens eller den refererade hemsidans godkännande. Milwaukee Electric Tool/ AEG Electric Tools har inte granskat allt material länkat till denna Hemsida och är inte ansvarig för innehåll i dessa material. Besök på någon länkad hemsida sker på egen risk. 
 
KOMMUNIKATION MED DENNA HEMSIDA Det är förbjudet att publicera eller sända olagligt hotande, kränkande, motbjudande, anstötligt, hetsande, pornografiskt, vanhelgande material eller material som kan orsaka eller uppmana till vad som anses som kriminellt beteende eller på annat sätt bryta någon lag. Milwaukee Electric Tool/ AEG Electric Tools kommer att samarbeta alla lagliga instanser eller rättegångsorder som begär eller hänvisar Milwaukee Electric Tool/ AEG Electric Tools att identifiera, hjälpa till att identifiera eller lokalisera någon som publicerat information eller material av sådan här art. 
 
Även om Milwaukee Electric Tool/ AEG Electric Tools från gång till gång övervakar och granskar diskussioner, chats, meddelanden, anslagstavlor m.m. på hemsidan är inte Milwaukee Electric Tools/ AEG Electric Tools under några omständigheter tvungna att göra detta och har därmed inget ansvar angående de konsekventer material från dessa platser kan orsaka heller inte från misstag,kränkning, förolämpning, försummelse, falskhet, anstötligt, pornografiskt, vanhelgande, farligt eller felaktigheter i någon information inom en sådan här plats på Hemsidan. Milwaukee Electric Tool/ AEG Electric Tools påtar sig inget ansvar för några handlingar eller diskussioner från dig eller någon annan tredje part på eller utanför denna hemsida.
 
 
COPYRIGHT © 2012 
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 12-0 
aewinfo@tti-emea.com 
www.milwaukeetool.eu 
 
Managing Directors
Alexandre Duarte
Philippe Buisson
Dyann Kostello
Alexander Krug
 
Registrations
Court of record: AG Stuttgart HRB 261602 
VAT ID No: DE 811155721
Vi uppskattar ditt intresse för oss. Nedan finns information som är av rättslig betydelse när du besöker den här webbplatsen. Vi tackar dig för att du läser innehållet på den här sidan, och, om du godkänner villkoren, besöker webbplatsen. Genom att besöka eller använda webbplatsen godkänner du alla villkor.

UPPHOVSRÄTT, VARUMÄRKEN OCH IMMATERIELL EGENDOM Innehållet på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varunamn, text, bilder, grafik, ljud, animationer och videofiler, och deras uppställning på webbsidan tillhör oss eller en eller flera andra enheter inom koncernen eller tredje man och är underställt skyddet för immateriell egendom. Inget innehåll på webbsidan får reproduceras, kopieras, överföras, publiceras, distribueras, ändras, omplaceras eller placeras på andra webbplatser eller i andra dokument utan föregående skriftligt medgivande. Alla rättigheter för immateriell egendom på den här webbplatsen, inklusive upphovsrätter, varumärken, varuhemligheter och patenträtter, är ensamrätter och all användning utan föregående skriftligt medgivande från respektive ägare är strängt förbjuden. Inget på webbplatsen får tolkas som att det medger någon uttryckt eller införstådd licens eller rätt att använda immateriell egendom som tillhör oss eller någon annan någon enhet inom koncernen eller tredje man.

Informationen på webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande och utan att vi påtar oss några förpliktelser eller något ansvar. Innehållet på den här webbplatsen erbjuds som en tjänst till besökare och utgör enbart icke bindande information. Du får inte upprätta några länkar till webbplatsen utan att i förväg ha inhämtat vårt skriftliga medgivande.

Vi ska på ett rimligt sätt se till att korrekt information läggs in på vår webbplats. VI GER EMELLERTID INGA GARANTIER ELLER INTYGANDEN OM EXAKTHET, FULLSTÄNDIGHET, LÄGLIGHET, ICKE INTRÅNG ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SYFTE FÖR DEN GIVNA INFORMATIONEN. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER GODKÄNNER VI NÅGOT SKADESTÅND TILL NÅGON PART FÖR SKADOR, VARE SIG DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, FÖLJD-, IDEELLA ELLER ANDRA SKADOR FÖR NÅGON ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DEN HÄR WEBBPLASEN ELLER DESS INNEHÅLL., INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLA SKADOR FÖR FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER ANDRA DATA I DITT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANNAT SÄTT. DET ÅLIGGER DIG ATT VIDTA ALLA NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ATT SÄKERSTÄLLA ATT VAD DU ÄN VÄLJER ATT ANVÄNDA ÄR FRITT FRÅN SÅDANT SOM VIRUS, MASKAR, TROJANSKA HÄSTAR OCH ANNAT AV DESTRUKTIV ART. VI UTFÄRDAR INGA SOM HELST GARANTIER ELLER INTYG OM NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM TILLHÖR TREDJE MAN SOM DU KAN NÅ GENOM DENNA WEBBPLATS.

Länkade hemsidor är ej under Milwaukees kontroll och Milwaukee kan därför ej stå ansvarig för innehåll på någon länkad hemsida, innehåll i länk eller ändringar och uppdateringar på dessa hemsidor. Milwaukee erbjuder endast dessa länkar som en extra service och är ej godkända av Milwaukee. Beskrivning av, eller referens till produkter eller publiceringar på hemsidor som ej är ägda av Milwaukee Electric Tool eller dotterbolag har ej publiceringens, produkens eller den refererade hemsidans godkännande. Milwaukee Electric Tool har inte granskat allt material länkat till denna Hemsida och är inte ansvarig för innehåll i dessa material. Besök på någon länkad hemsida sker på egen risk.
Welcome to our website. Milwaukee provides its services to you subject to the following notices, terms, and conditions. In addition, when you use any of our website service, you will be subject to the rules, guidelines, policies, terms, and conditions applicable to such service.

INTELLECTUAL PROPERTY
Unless otherwise noted, product names, designs, logos, titles, text, images, audio and video within this Site are the trademarks, service marks, trade names, copyrights or other property of Milwaukee Electric Tool (Intellectual Property). All other unregistered and registered trademarks are the property of their respective owners. Nothing contained on the Site should be construed as granting, by implication, estoppel, or otherwise, any license or right to use any of Milwaukee Electric Tool's Intellectual Property displayed on the Site without the written permission of Milwaukee Electric Tool.

USE OF THIS SITE This site or any portion of this site may not be reproduced, duplicated, copied, sold, resold, or otherwise exploited for any commercial purpose that is not expressly permitted by Milwaukee in writing. Milwaukee and its affiliates reserve the right to refuse service, terminate accounts, and/or cancel orders in its discretion, including, without limitation, if Milwaukee believes that customer conduct violates applicable law or is harmful to the interests of Milwaukee and its affiliates.

NO WARRANTIES; LIMITATION OF LIABILITY THIS SITE IS PROVIDED ON AN "AS IS" BASIS. MILWAUKEE MAKES NO REPRESENTATIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, AS TO THE OPERATIONS OF THE SITE OR THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, OR PRODUCTS INCLUDED ON THIS SITE. Milwaukee Electric Tool also assumes no responsibility, and shall not be liable for any such damages to or viruses that may infect, your computer equipment, software, data or other property on account of your access to, use of, or browsing in the Site or your downloading of any materials, data, text, images, video or audio from the Site or any linked sites.

TO THE FULL EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, MILWAUKEE DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGMENT. IN NO EVENT SHALL MILWAUKEE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND ARISING FROM THE USE OF THIS SITE, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE, AND CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN TORT OR CONTRACT.
LINKS TO THIRD PARTY SITES AND UNAFFILIATED PRODUCTS

KOMMUNIKATION MED DENNA HEMSIDA Det är förbjudet att publicera eller sända olagligt hotande, kränkande, motbjudande, anstötligt, hetsande, pornografiskt, vanhelgande material eller material som kan orsaka eller uppmana till vad som anses som kriminellt beteende eller på annat sätt bryta någon lag. Milwaukee Electric Tool kommer att samarbeta alla lagliga instanser eller rättegångsorder som begär eller hänvisar Milwaukee Electric Tool att identifiera, hjälpa till att identifiera eller lokalisera någon som publicerat information eller material av sådan här art.

Även om Milwaukee Electric Tool Tools från gång till gång övervakar och granskar diskussioner, chats, meddelanden, anslagstavlor m.m. på hemsidan är inte Milwaukee Electric Tools under några omständigheter tvungna att göra detta och har därmed inget ansvar angående de konsekventer material från dessa platser kan orsaka heller inte från misstag, kränkning, förolämpning, försummelse, falskhet, anstötligt, pornografiskt, vanhelgande, farligt eller felaktigheter i någon information inom en sådan här plats på Hemsidan. Milwaukee Electric Tool påtar sig inget ansvar för några handlingar eller diskussioner från dig eller någon annan tredje part på eller utanför denna hemsida.

COPYRIGHT © 2009
A & M Electric Tools GmbH
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 12-0
aewinfo@tti-emea.com
www.milwaukeetool.eu

Managing Directors
Alexandre Duarte
Ralf Lindner

Chairman of the Supervisory Board

Horst Julius Pudwill

Säte
Registreringsmyndighet: AG Stuttgart HRB 261602
Momsreg.nr: DE 811155721
The linked sites are not under the control of Milwaukee and Milwaukee is not responsible for the contents of any linked site or any link contained in a linked site, or any changes or updates to such sites. Milwaukee is providing these links to you only as a convenience, and the inclusion of any link does not imply endorsement by Milwaukee of the site. Descriptions of, or references to, products, publications or sites not owned by Milwaukee Electric Tool or its affiliates do not imply endorsement of that product, publication or linked site. Milwaukee Electric Too has not reviewed all material linked to the Site and is not responsible for the content of any such material. Your linking to any other sites is at your own risk.

COMMUNICATIONS WITH THIS SITE
You are prohibited from posting or transmitting any unlawful, threatening, libelous, defamatory, obscene, scandalous, inflammatory, pornographic, or profane material or any material that could constitute or encourage conduct that would be considered a criminal offense, give rise to civil liability, or otherwise violate any law. Milwaukee Electric Tool will fully cooperate with any law enforcement authorities or court order requesting or directing Milwaukee Electric Tool to disclose the identity of or help identify or locate anyone posting any such information or materials.

Although Milwaukee Electric Tool  may from time to time monitor or review discussion, chats, postings, transmissions, bulletin boards, and the like on the Site, Milwaukee Electric Tool is under no obligation to do so and assumes no responsibility or liability arising from the content of any such locations nor for any error, defamation, libel, slander, omission, falsehood, obscenity, pornography, profanity, danger, or inaccuracy contained in any information within such locations on the Site. Milwaukee Electric Tool assumes no responsibility or liability for any actions or communications by you or any unrelated third party within or outside of this Site.

COPYRIGHT © 2009
AEG Electric Tools GmbH
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 12-0
aewinfo@tti-emea.com
www.milwaukeetool.eu

Managing Directors

Alexandre Duarte
Ralf Lindner

Chairman of the Supervisory Board
Horst Julius Pudwill

Registrations
Court of record: AG Stuttgart HRB 261602
VAT ID No: DE 811155721